Hoppa till innehåll

Hjälp vår planet

Få en positiv inverkan på din miljö: plantera ett träd 

Hjälp vår planet!

One Tree Planted är en 501(c)(3) ideell organisation som har till uppgift att göra det enkelt för alla att hjälpa miljön genom att plantera träd. Deras projekt sträcker sig över hela världen och genomförs i samarbete med lokala samhällen och miljöorganisationer för att skapa en inverkan på natur, människor och vilda djur. Återbeskogning bidrar till att återställa skogar som har förstörts av mänsklig verksamhet eller miljökatastrofer, skapa arbetstillfällen för social påverkan och återställa livsmiljöer för biologisk mångfald. Många projekt har överlappande mål som bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling.Utöver sina återplanteringsprojekt anser One Tree Planted att det är viktigt att engagera människor som vill sätta händerna i jorden för att öka miljömedvetenheten. Därför anordnar de också volontärevenemang, erbjuder utbildningsmaterial och ger företag möjlighet att ge tillbaka. Genom att fokusera på hållbarhetssamarbete från grunden hoppas de kunna göra en varaktig och positiv skillnad för planeten. Läs mer på onetreeplanted.org.