Spring naar inhoud

✓14 dagen herroepingsrecht✓Snelle leveringen✓12 maanden garantie✓Gratis verzending

Privacy- en integriteitsbeleid Machiels Nordic AB

Informatie over cookies

Volgens de wet op de elektronische informatie moeten bezoekers van een website om privacy-redenen worden geïnformeerd over het gebruik van cookies. De informatie in de cookie kan worden gebruikt om het surfen van een gebruiker te volgen

.

Een cookie is een klein tekstbestand dat op verzoek van de bezochte website op uw computer wordt opgeslagen om toegang te bieden tot verschillende functies. Het is mogelijk om uw browser zo in te stellen dat cookies automatisch worden geweigerd. Meer informatie is te vinden op de website van de Post- en Telecommunicatieautoriteit.

Persoonlijke gegevens

Door te winkelen bij Barista en Espresso aanvaardt u ons beleid inzake gegevensbescherming en de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Wij geven om uw privacy en verzamelen niet meer gegevens dan nodig is om uw bestelling te verwerken. Wij verkopen of geven uw gegevens nooit door aan derden zonder wettelijke basis.

Barista and Espresso is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die u als klant aan ons heeft verstrekt. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt om uw bestelling te verwerken en in gevallen waarin u om nieuwsbrieven of promotieaanbiedingen hebt verzocht - om marketing op uw individuele behoeften af te stemmen.

De onderstaande informatie is een samenvatting van hoe wij uw gegevens opslaan en verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle inlichtingen die direct of indirect aan een natuurlijke persoon kunnen worden toegeschreven.

Welke gegevens slaan wij op?


Om uw bestelling te verwerken en vragen in verband met uw bestelling te beantwoorden (klantenservice), slaan wij uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en aankoopgeschiedenis op.

Uw gegevens worden bewaard zolang wij een wettelijke basis hebben om uw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld om het contract tussen ons na te komen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van bijvoorbeeld de wet op de boekhouding.

Rechtsgrondslag

In verband met een aankoop worden uw persoonsgegevens verwerkt om het contract met u na te komen.

Marketing, promoties en soortgelijke mailings gebeuren met uw toestemming.

Welke gegevens worden gedeeld en met welk doel?

- Betalingsprovider

- Bij het voltooien van een aankoop worden gegevens gedeeld met onze betalingsprovider. Wat wordt opgeslagen is voornaam, achternaam, adres, emailadres en telefoonnummer.

- Als u kiest voor betaling per factuur, wordt uw persoonlijk identificatienummer ook opgeslagen bij de betalingsprovider. De informatie wordt opgeslagen om de aankoop te voltooien en om de partijen te beschermen tegen fraude.

- De betalingsproviders (betaaldiensten) die wij gebruiken zijn: Klarna, Paypal, Shopify, Googlepay, Applepay.

Recht van toegang

U hebt het recht om uittreksels te krijgen van alle informatie die wij over u hebben. De uittreksels worden elektronisch in een leesbaar formaat geleverd.

Recht op correctie

U hebt het recht ons te vragen onjuiste informatie bij te werken of informatie die onjuist is, aan te vullen.

Recht om te worden vergeten

U kunt op elk moment vragen om de gegevens die op u betrekking hebben te wissen. Er zijn enkele uitzonderingen op het recht om gegevens te wissen, zoals wanneer deze moeten worden bewaard omdat wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld in het kader van de wet op de boekhouding).

class="p2">Gegevensbeschermingsfunctionaris

Barista and Espresso is verantwoordelijk voor de opslag en verwerking van persoonsgegevens in de online shop en ziet toe op de naleving van de regels.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens

Wij gebruiken industriestandaarden zoals SSL/TLS en eenrichtings hash-algoritmen om gevoelige informatie, zoals persoonsgegevens en wachtwoorden, veilig op te slaan, te verwerken en mee te delen.

In het Engels:

Bij Barista en Espresso, bereikbaar via https://barista-espresso.se, is een van onze belangrijkste prioriteiten de privacy van onze bezoekers. Dit Privacybeleid document bevat soorten informatie die verzameld en opgeslagen worden door Barista och Espresso en hoe we ze gebruiken.

Indien u bijkomende vragen heeft of meer informatie wenst over ons Privacybeleid, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Deze Privacy Policy is enkel van toepassing op onze online activiteiten en geldt voor de bezoekers van onze website met betrekking tot de informatie die zij delen en/of verzamelen in Barista och Espresso. Dit beleid is niet van toepassing op informatie die offline of via andere kanalen dan deze website wordt verzameld. Ons privacybeleid is opgesteld met behulp van de TermsFeed Privacy Policy Generator.

Toestemming

Door onze website te gebruiken, stemt u in met ons Privacybeleid en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.

Informatie die wij verzamelen

De persoonlijke informatie die u wordt gevraagd te verstrekken, en de redenen waarom u wordt gevraagd deze te verstrekken, zullen u duidelijk worden gemaakt op het moment dat wij u vragen uw persoonlijke informatie te verstrekken.

Als u rechtstreeks contact met ons opneemt, kunnen wij aanvullende informatie over u ontvangen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, de inhoud van het bericht en/of de bijlagen die u ons toestuurt, en eventuele andere informatie die u wenst te verstrekken.

Wanneer u zich registreert voor een Account, kunnen wij u vragen om uw contactgegevens, waaronder zaken als naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Hoe wij uw informatie gebruiken

Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen op verschillende manieren, onder meer om:

  • onze website beschikbaar te stellen, te exploiteren en te onderhouden
  • onze website te verbeteren, te personaliseren en uit te breiden
  • Begrijpen en analyseren hoe u onze website gebruikt
  • Ontwikkelen van nieuwe producten, diensten, kenmerken en functionaliteit
  • met u te communiceren, hetzij rechtstreeks, hetzij via een van onze partners, onder meer ten behoeve van de klantenservice, om u updates en andere informatie met betrekking tot de website te verschaffen, en voor marketing- en promotiedoeleinden
  • U emails sturen
  • Fraude opsporen en voorkomen

Logbestanden

Barista en Espresso volgt een standaardprocedure voor het gebruik van logbestanden. Deze bestanden registreren bezoekers wanneer zij

websites. Alle hostingbedrijven doen dit en een deel van de analytics van hostingdiensten. De door logbestanden verzamelde informatie omvat internet protocol (IP)-adressen, browsertype, Internet Service Provider (ISP), datum- en tijdstempel, verwijzende/uitgaande pagina's, en mogelijk het aantal kliks. Deze zijn niet gekoppeld aan informatie die persoonlijk identificeerbaar is. Het doel van de informatie is het analyseren van trends, het beheren van de site, het volgen van de bewegingen van gebruikers op de website en het verzamelen van demografische informatie.

Cookies en webbakens

Net als elke andere website gebruikt Barista och Espresso 'cookies'. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, zoals de voorkeuren van bezoekers en de pagina's op de website die de bezoeker heeft bezocht of bezocht. De informatie wordt gebruikt om de ervaring van de gebruikers te optimaliseren door de inhoud van onze webpagina's aan te passen op basis van het browsertype van de bezoekers en/of andere informatie.

Voor meer algemene informatie over cookies, zie "Cookies" artikel van de Privacy Policy Generator

.

Reclamepartners Privacybeleid

U kunt deze lijst raadplegen om het Privacybeleid te vinden voor elk van de reclamepartners van Barista och Espresso.

Third-party ad servers of ad-netwerken gebruiken technologieën zoals cookies, JavaScript of Web Beacons die worden gebruikt in hun respectievelijke advertenties en links die verschijnen op Barista och Espresso, die rechtstreeks naar de browser van gebruikers worden verzonden. Zij ontvangen automatisch uw IP-adres wanneer dit gebeurt. Deze technologieën worden gebruikt om de doeltreffendheid van hun reclamecampagnes te meten en/of om de reclame-inhoud die u te zien krijgt op websites die u bezoekt, te personaliseren.

Merk op dat Barista en Espresso geen toegang heeft tot of controle heeft over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders.

Privacybeleid

van Derden Het

Privacybeleid van Barista och Espresso is niet van toepassing op andere adverteerders of websites. Wij raden u dan ook aan om het respectievelijke Privacybeleid van deze externe advertentieservers te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie.

U

kunt

ervoor kiezen om cookies uit te schakelen via uw individuele browseropties. Voor meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers, kunt u terecht op de respectieve websites van de browsers.

CCPA-privacyrechten (Verkoop mijn persoonlijke gegevens niet)

Onder de CCPA hebben Californische consumenten, naast andere rechten, het recht om:

te eisen dat een bedrijf dat de persoonlijke gegevens van een consument verzamelt, de categorieën en specifieke persoonlijke gegevens bekendmaakt die een bedrijf over consumenten heeft verzameld.

Een

bedrijf te verzoeken alle persoonlijke gegevens over de consument die het heeft verzameld, te wissen.

Een bedrijf dat de persoonlijke gegevens van een consument verkoopt, te verzoeken de persoonlijke gegevens van de consument niet te verkopen.

Als u een verzoek indient, hebben wij een maand de tijd om u te antwoorden. Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen.

GDPR-rechten inzake gegevensbescherming

Wij willen er graag voor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Iedere gebruiker heeft recht op het volgende:

Het recht op toegang - U hebt het recht kopieën van uw persoonsgegevens op te vragen. Wij kunnen u een kleine vergoeding aanrekenen voor deze dienst.

Het recht op rectificatie - U hebt het recht ons te verzoeken om correctie van informatie die volgens u onjuist is. U hebt ook het recht om ons te verzoeken de informatie die volgens u onvolledig is, aan te vullen.

Het recht om gegevens te laten wissen - U hebt het recht om te vragen dat wij uw persoonsgegevens wissen, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht om de verwerking te beperken - U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden te beperken.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking - U hebt het recht om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid - U hebt het recht te verzoeken dat wij de door ons verzamelde gegevens onder bepaalde voorwaarden overdragen aan een andere organisatie of rechtstreeks aan u.

Als u een verzoek indient, hebben wij een maand de tijd om u te antwoorden. Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen.

Informatie voor kinderen

Een ander deel van onze prioriteit is de bescherming van kinderen bij het gebruik van internet. Wij moedigen ouders en voogden aan om hun online activiteiten te observeren, eraan deel te nemen en/of ze te controleren en te begeleiden.

Barista and Espresso verzamelt niet bewust Persoonlijke Identificeerbare Informatie van kinderen jonger dan 13. Als u denkt dat uw kind dit soort informatie op onze website heeft verstrekt, raden wij u ten sterkste aan onmiddellijk contact met ons op te nemen en wij zullen ons best doen om dergelijke informatie onmiddellijk uit onze bestanden te verwijderen.

Sluiten (ESC)

Pop-up

Gebruik deze pop-up om een aanmeldingsformulier voor een mailinglijst in te sluiten. Of gebruik het als een eenvoudige call-to-action met een link naar een product of een pagina.

Leeftijds verificatie

Door op enter te klikken bevestigt u dat u oud genoeg bent om alcohol te consumeren.

Sök

Toegevoegd aan winkelwagen

Item is added to cart